Mohon Maaf Blog ini tidak aktif kerana sebab sebab yang tidak dapat dielakkan.

Wednesday, February 24, 2010

INDUSTRI ROSELLE DAERAH SIK

1.0 LATARBELAKANG

Penanaman tanaman roselle diusahakan oleh beberapa petani bagi memenuhi keperluan aktiviti pemprosesan IAT daerah Sik. Tahun 2009 keluasan bertanam daerah Sik 3 ha dengan 2 orang petani iaitu di Kg Charuk Tenang (2 ha), Mk. Sok dan Kg. Dusun Pengapit (1 ha) Mk. Jeneri. Tempoh hayat tanaman selama 4 bulan dengan pengeluaran hasil selama 30 hari. Benih dibekalkan oleh Jabatan Pertanian dari jenis roselle-terengganu. Jumlah pengeluaran bagi sepokok tanaman lebih kurang 5 kilo. Anggaran keluasan tanaman dijangka bertanam bagi tahun 2010 adalah 1.6 ha iaitu di Gulau dan Kg. Dusun Pengapit.

2.0 AKTIVITI PEMPROSESAN ROSELLE DAERAH SIK.

Penanaman roselle diberi keutamaan untuk aktiviti pemprosesan produk Jus Roselle, Jem dan halwa. Status semasa terdapat seorang pengusaha produk IAT bagi Jus Roselle dibawah bimbingan Jabatan Pertanian (Dusun Pengapit Enterprise). Selain sumber bahan mentah dari daerah sik , pengusaha mendapat sokongan bahan mentah dari Lenggong (30 ha), Arakuda, P.Pinang dan Padang Terap, Kedah (20 ha).

Buah rossell yang diperolehi di proses menjadi puri dan disimpan dalam ’freezer’ yang disediakan oleh jabatan. Kapasiti penyimpanan yang kecil menghadkan keupayaan pengusaha untuk memproses. Had penyimpanan stok buah semasa adalah 160 kilo (segar) dan 400 kilo dalam bentuk puri.

3.0 LIMITASI PENANAMAN ROSSELL

I. Tempat dan kapasiti penyimpanan yang kecil.
II. Bil. pengusaha yang memproses adalah kurang.
III. Tempoh penghasilan singkat hanya 30 hari perlu di tuai secepat mungkin.

No comments:

Post a Comment